©  Ósemka 2015

Ósma Londynska Druzyna Harcerzy Im. Stefana Starzynskiego Zwiazek Harcerstwa Polskiego  Choragiew Harcerzy Wielkiej Brytanii Hufiec Warszawa Szczep Starówka

Być na bieżąco z pracą naszego KPH kliknij tutaj…


Jako Organizacja Przyjaciół Harcerstwa (OPH) jesteśmy czwarta gałęzią organizacyjna ZHP dołączając do Organizacji Harcerzy, Organizacji Harcerek oraz Starszego Harcerstwa.


OPH określają i obowiązują dwa regulaminy:


Regulamin Główny ZHP (działającego poza granicami Kraju)

Regulamin Kola Przyjaciół Harcerstwa

OPH zrzesza Kola Przyjaciół Harcerstwa (KPH) działające przy jednostkach harcerskich na danym terenie.

Cele KPH


Celem każdego Kola oprócz propagowania idei harcerstwa jest ścisła współpraca z jednostka lub jednostkami harcerskimi, którymi się opiekuje, aby ułatwić im wykonywanie zadań i programu pracy. Drużynom i Gromadom potrzebne jest nasze wsparcie nie tylko moralne, ale i materialne oraz praktyczne: pomagamy przy zakupie nowego sprzętu, opłacaniu pomieszczeń, w których odbywają się zbiórki, dotujemy kolonie, obozy, autokary na wycieczki; organizujemy posiłki oraz transport.


Naszym wsparciem finansowym otaczamy również tych, którzy biorą udział we wszelkiego rodzaju szkoleniach, a bez których nasze drużyny i gromady nie mogłyby funkcjonować.


Nie zapominamy również o naszych stanicach harcerskich, których istnienie jest bardzo istotne dla działalności naszego Związku. Jak każdy dom wymagają one remontów, napraw czy zakupu nowego sprzętu. Taki wydatek często przerasta możliwości finansowe stanicy.


Fundusze na nasza działalność pochodzą nie tylko ze składek naszych członków, ale także (a może i nawet przede wszystkim) z imprez takich jak zabawy, kiermasze, festyny, aukcje czy loterie. Nasi działacze niestrudzenie poszukują nowych sposobów wypracowywania dochodów współpracując ze szkołami i parafiami, na terenie, których istnieją.

Członkowie KPH


Członkiem KPH może być każdy, kto ukończył 18 lat i kto akceptuje idee harcerstwa zawarte w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim


Zachęcamy, aby członkami zostawał każdy rodzic skrzata, zucha, harcerki czy harcerza. Zapraszamy również do współpracy wszystkich sympatyków harcerstwa, którzy cenią harcerskie metody wychowawcze.

Członkowie OPH


Członkowie OPH dzielą się na trzy kategorie:


  1. Członkowie KPH
  2. Członkowie wspierający (osoby prawne lub fizyczne, które wpłacają ustalona składkę, lecz nie biorą czynnego udziału w pracy Związku)
  3. Działacze/działaczki harcerskie OPH.

Działacze /działaczki harcerskie to członkowie KPH, którzy zostali mianowani przez Przewodniczącego ZHP na wniosek Przewodniczącego Okręgu za wieloletnia aktywna prace na odpowiedzialnym stanowisku.” [1]


[1] Zhpwb.org.uk,. 'Związek Harcerstwa Polskiego W Wielkiej Brytanii :: Organizacja'. N.p., 2015. Web. 9 Apr. 2015. [http://www.zhpwb.org.uk/organizacja-przyjaciol/organizacja/]

kph